Zaujímavosti

V zmysle zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov sa pravidelná autobusová doprava sa vykonáva podľa cestovného poriadku. Cestovný poriadok obsahuje údaje potrebné na informovanie verejnosti o cestovnon poriadoku jednotlivých autobusových linkách a o spojoch na nich, najmä zoznam zastávok a časy príchodov jednotlivých spojov cestovný poriadok na ne a odchodov z nich, prípadne o konkrétnych podmienkach prepravy cestujúcich, batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok na jednotlivých spojoch autobusovej linky, o cestovnom, príplatkoch a zľavách z cestovného poriadku a o iných úhradách a službách súvisiacich s prepravou cestujúcich. Cestovný poriadok vydáva dopravca spravidla na jeden rok. Cestovný poriadok jeho zmeny vydáva raz za polrok. Vydanie a zmeny cestovného poriadku schvaľuje správny orgán.


Vyhľadávanie

Úrady

Online


Cestovný poriadok MHD - Slovenskej Republiky online


Cestovný poriadok - Celoštátny informačný systém o cestovných poriadkoch (CIS CP) je informačný systém obsahujúci informácie o prepravnom spojení. CIS CP pre potreby cestujúcej verejnosti spravuje spoločnosť INPROP, s.r.o., ktorá zhromažďuje dáta autobusovej, železničnej, leteckej a mestskej hromadnej dopravy. Dáta cestovných poriadkov dodávajú do CIS CP jednotliví dopravcovia.

Cestovný poriadok MHD Prievidza


Odkiaľ:
* nutné zadať
Kam:
* nutné zadať
Kedy: (ak chcete iný ako dnešný dátum napíšte ho )
Čas:         (ak chcete iný ako aktuálny čas napíšte ho )
Typ:
 

Cestovný poriadok MHD

Mestská hromadná doprava
(vyberte MHD v požadovaném meste a stlačte tlačítko)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist